تفاوت بین عینک‌های آفتابی پلاریزه و غیر پلاریزه

    لنزهای پلاریزه که با نام لنزهای تک‌قطبی کننده‌ی نور شناخته می‌شوند نوعی از لنزهای آفتابی هستند که پرتوهای نوری که در راستای عمودی از کلیه‌ی سطوح غیر فلزی بازتابش پیدا می‌کنند را عبور ‌می‌دهند، اما نوع غیرپلاریزه تنها سطحی رنگی هستند برای کاهش روشنایی زننده نور خورشید.

    رفتارهای نور در زمان بازتابش از سطوح غیر فلزی نسبت به انتشار از منبع اصلی با هم متفاوت است، به این معنی که باز تابش نور از سطوح غیر فلزی موجب انتشار آن در محورهای متعدد شده که آنها را به نام نورهای قطبیده میشناسیم  و این انعکاس‌ها عموما فردی را که در حال رانندگی است به علت کاهش عمق دید و ایجاد پرتوهای خیره‌کننده دچار مشکل دید و خستگی چشم می‌کند و ممکن است باعث ایجاد تصادف شود. لنزهای پلاریزه دارای قابلیتی هستند که این انعکاس های نور را رفع کرده و باعث می‌شود شما دید راحت‌تری داشته باشید.

    این گونه لنزها عموما به رنگ خاکستری، قهوه‌ای و یا سبزخاکستری تولید می‌شوند.

    اما لنزهای پلاریزه در بعضی موارد کارایی ندارند. به طور مثال زمانی که شما می‌خواهید تلویزیون و یا یک صفحه نمایش را نگاه کنید استفاده از لنزهای پلاریزه ممکن است در بعضی زوایا دید شما را کم کند و یا حتی استفاده از لنزهای پلاریزه برای عکاسان و خلبانان نیز به دلیل مشابه چندان کارایی ندارد.